Sävedalens AIK
Orientering
Arrangemang

Arrangemangskommittén
 • Andreas Karlsson, sammankallande, tel 070-650 28 95
 • Hans Carlstedt
 • Roland Olsson, GOF Arrangemang
 • Lars Stålheim
 • Johan Wedlin

Kontakta oss på arrangemang@saik.o.se.

Ansvarsområden
 • Långtidplan för alla klubbens OL- och liknande arrangemang som Göteborgsdubbeln, DM, Vårserien, Kåsjön Trail, Göteborgsvarvet mm.
 • Kontakter med GOF:s Tekniska Kommitté och GOF Arrangemang
 • Klubbens kartprojekt och kontakter gentemot GKR
 • Att vi utnyttjar vår största tillgång medlemmarna på ett ändamålsenligt sätt
 • Utse bankontrollanter, tävlingskontrollanter, projektledare för arrangemang, GOF kartkommitté, vid behov medlem i GKR styrelse
 • Ändamålsenlig utbildning inom området
 • Lämplig rekryteringsverksamhet inom området
 • Budget och uppföljning
 • Håller i klubbens OCAD-licenser
 
Arrangemang
Sponsorer