Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sävedalens AIK
Friidrott - Orientering - Skidor

Styrelse
Styrelse

Ordförande Lars Stålheim

Sekreterare Hans Carlstedt

Kassör Karin Haldorsdotter-Lindqvist

Ledamot Bengt Lanngren

Ledamot Odd Wallum

Ledamot Ansa Bucht

Ledamot (Friidrott) Peter Glimdén

Ledamot (Orientering) Bengt Johansson

Ledamot (Skidor) Dan Kuylenstierna/Tommy Jonsson

Mail till hela styrelsen

 

Revision

Revisorer Magnus Rehn, Marcus Wallmark

Revisorssuppleant Lars-Göran Axmalm, Ulla Carlstedt

 

Valberedning

Ledamot, sammankallande Odd Wallum (Skidor)

Ledamot Ansa Bucht (Friidrott)

Ledamot  Mattias Bååth (Orientering)


IT-grupp saik-it@savedalensaik.se

 
Arrangemang
Sponsorer