Sävedalens AIK
Friidrott - Orientering - Skidor

Lyssna på SAIKs långloppsstrategi
2018-03-18 22:56
Måndagens årsmöte avslutas med att vår arbetsgrupp för långlopp presenterar vilken strategi man ser att SAIK ska ta framöver.
Vi börjar 18.30 den 19:e mars, i Kåsjöstugan. Välkomna!
SAIK framför alla, köp pins nu!
2018-03-18 14:54
Det är dags att visa vilken klubb som gäller. Köp en pins och sätt på kavajslaget eller köp två och häng i öronen. Beställ från mig eller kom på årsmötet måndag 19 mars.
mvh Lars
Handla via Sponsorhuset och stöd SAIK
2018-03-12 13:36
Via Sponsorhuset kan du handla från över 649 välkända nätbutiker och tjäna pengar själv samtidigt som du stödjer Sävedalens AIK. Du och föreningen tjänar alltså pengar på ett nätköp du ändå tänkt att göra!

Läs hur det fungerar här och på filmen.
SAIK årsmöte måndag 19 mars 18.30
2018-01-17 18:44
Välkomna till årsmöte i SAIK huvudförening, detta hålls måndagen 19 mars kl 18:30 i Kåsjöstugan. Klubben bjuder på enklare förtäring från 18.00.

Alla medlemmar har yttrande och förslagsrätt. De som har betalat sina medlemsavgifter och fyller minst 15 år under 2018 har rösträtt.

Motioner kan skickas till Ordforande@ SavedalensAIK.se. Sista dag är 19 februari.

Dagordning/föredragningslista (preliminär)
1.            Fastställande av röstlängd för mötet

2.            Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.            Val av protokolljusterare och rösträknare

4.            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.            Fastställande av föredragningslista

6.            Styrelsens verksamhetsberättelse

7.            Styrelsens balans- och resultaträkning

8.            Revisorernas berättelse

9.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.         Fastställande av årsavgift och ev övriga medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

11.         Fastställande av verksamhetsplan samt budget

12.         Styrelsens förslag till stadgeändring: Justera verksamhetsidén

13.         Revisorernas motion till stadgeändring: Justera dagordning för årsmöte

14.         Val av styrelse; ordförande, kassör, sekreterare, övrig ledamöter

15.         Val av revisorer jämte suppleanter 

16.         Val av ledamöter i valberedningen, minst en från vardera sektion,

17.         Val av ombud till SDF-möten (och för ev. andra möten)

18.         Övriga frågor


Handlingar

Fakturor för 2018 utskickade
2018-01-17 18:41
Idag har alla fakturor 997 st för medlems- och aktivitetsavgifter skickats ut de flesta via mail och några i fysiska brev. Avgifterna ska vara betalade senast 31 januari. Saknar du fakturan i din mailbox? Kolla då i spam-filtret den har avsändaren avgift@savedalensaik.se.

Vid ev. frågor, kontakta avgift@savedalensaik.se.
Skidsektionen
Skidjuniorerna - trailer
2017-11-29 09:35, Skidsektionen

SAIK Skidor håller på att göra en film om vår juniorverksamhet. Filmen har som mål att inspirera och motivera andra ungdomar och juniorer att börja eller fortsätta att åka skidor. Vi har även en förhoppning om att vi kan få nya sponsorer via denna film.

 

Filmen beräknas vara klar till sommaren 2018, men för den nyfikne så har vi redan nu gjort denna

trailer.

Nyheter från vår verksamhet
Orienteringssektionen, 22/03 08:15 
Skidor-Arrangemang, 22/03 07:07 
OL-Arrangemang, 13/03 20:40 
Orienteringssektionen, 11/03 16:20 
 
Arrangemang
Sponsorer