Sävedalens AIK
Orientering
OL-styrelsen

Ordförande Hans Carlstedt ordforande@saik.o.se 0708-204014

Annette Bernhed

Lovisa Nilsson

Erik Österlin

Adjungerade från kommittéerna


OL-styrelsens möten 2018:

  • 10 jan
  • 06 feb
  • 06 mars årsmöte
  • 20 mar
  • 24 apr
  • 15 maj
  • 19 juni
  • 14 aug
  • 18 sep
  • 09 okt

För kontakt med enbart styrelsen använd styrelsen@saik.o.se.

För kontatkt med styrelse och kommittérepresentanter använd styrelsemote@saik.o.se

Kommittéer och kontaktpersoner

Ungdomskommittén ungdom@saik.o.se

Mattias Bååth 0702-803416


Junior & Senior-kommittén elit@saik.o.se

Maria Gustafsson 0705-576842


Breddkommittén bredd@saik.o.se

Hans Carlstedt 0708-204014


Arrangemangskommittén arrangemang@saik.o.se

Andreas Karlsson 070-650 28 95


Klubbstuge-kommittén stugan@saik.o.se

Bengt Johansson 0705-268066


Ekonomi/administration 

kassor@savedalensaik.se


Information information@saik.o.se resp. webmaster@saik.o.se

Johan Nilsson


Medlemsadministration orientering
Ulla Carlstedt ulla.carlstedt@telia.com
 
Arrangemang
Sponsorer